Kisah | Ketika Rasulullah Lapar

Keadaan Lapar Rasulullah SAWSungguh Abu bakar mengunjungi Rasulullah untukmeminta izin, namun dia mendapati orang-orang duduk di pintu karna tidak di beri izin masuk oleh Rasulallah. (periwayat berkata) kemudian Abu bakar di beri izin masuk. lalu datanglah Umar yang juga di beri izin masuk.

Maka di dapati Nabi dalam keadaan duduk, lapar, juga diam dan di kelilingi oleh istrinya. lalu Umar berkata: "Demi Allah, saya akan berucap sesuatu yang menjadikan Nabi SAW tertawa" "Wahai Rasulallah, andai aku melihat binti Kharijah memintaku nafkah, maka aku akan mendatanginya lalu memukul lehernya". Rasulullah pun tertawa,,, lalu berkata:
"Mereka di sekelilingku seperti engkau lihat memintaku memberi nafkah".

Lalu Abu bakar berdiri mendatangi Aisyah (putrinya sekaligus istri Rasulullah) lalu memukul lehernya. dan Umar juga berdiri pada Hafsah (putrinya sekaligus istri Rasulallah) lalu memukul lehernya. keduanya (Abu bakar dan Umar) berkata:
"Apakah engkau meminta sesuatu yang tidak di punyai Rasulallah? "Keduanya (Aisyah dan Hafsah) berkata: "Demi Allah, kami tidak meminta sesuatu yang tak di punyai Rasulullah SAW, selamanya". Kemudian Rasulullah meninggalkan mereka selama sebulan, kemudian turunlah surat Al-ahzab ayat:28-29 "Wahai para Nabi katakanlah pada istri-istrimu, Apabila kalian (istri-istri) mengharapkan kehidupan yang hina (dunia) dan perhiasannya, maka kemarilah maka pastilah aku beri kegembiraan. dan akan aku lepaskan kalian dengan baik (talak). Apabila kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sungguh Allah telah mempersiapkan bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian berupa pahala yang agung". (Hasiyah as-showi, III/231-232)

 

Begitulah Rasulullah seorang Nabinya Allah, kekasihnya Allah, pilihan Allah, presidennya umat islam sangat bersahaja dalam kehidupannya. sering ke"lapar"an dan bahkan sampai ketahuan mertuanya. Beliau lebih mementingkan Umatnya ketimbang keluarganya sendiri, hingga (mungkin) tidak sempat mencari nafkah lebih. lalu siapa lagi kalau bukan beliau untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah?

Adakah calon istri yang mau di ajak berlapar-lapar? 😀

 

Allohumma sholli ala sayyidina muhammad bi ‘adadi anwa’ir rizqi wal futuuhat

 

Sumber Tulisan    : https://www.facebook.com/pages/Komunitas-Ngaji-Sak-Paran-Paran

Sumber Gambar  : http://halaqah.net/v10/index.php?page=809

diakses pada 18 April 2013

Leave a Reply