Menjelaskan Unsur Iklim di Negara Malaysia

Nama                        : Budairi

NIM                          :104274026

Jurusan                    : S1 Pendidikan Geografi

Mata Kuliah             : Klimatologi

Sub Tugas                : Menjelaskan Unsur Iklim di Negara Malaysia

 

 

 

 

A.     Letak Geografis Malaysia
Malaysia merupakan sebuah Negara Bangsa yang terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ia meliputi 13 buah Negeri (Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak) dan 1 Kerajaan Persekutuan yang terdiri daripada 3 buah Wilayah (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya).
Secara Astronomis, Malaysia terletak di antara 1derajat LU- 7 derajat LS dan 100 derajat BT- 119 derajat BT
Letak Geografis Malaysia:
Sebelah utara: Thailand dan laut China Selatan
Sebelah selatan: Kalimantan dan Kepulauan Riau                                                   Sebelah timur: Laut sulu dan Laut sulawesi
Sebelah barat: selat Malaka
Adapun batas geografis Malaysia Barat sebelah barat Thailand;bagian selatan Singapura dan Indonesia (p. Bintan dan P. Batam); sebelah barat Indonesia; dan batas timurnya dengan Laut Cina Selatan
Malaysia Timur Batas Utara Laut Cina Selatan; batas selatan Indonesia;bats barat laut laut cina selan dan batas timur Indonesia.
Malaysia terletak di area doldrum khatulistiwa dan jarang sekali memiliki kondisi langit tidak berawan langsung. Hakikat ini benar meskipun ketika musim kemarau teruk. Cahaya matahari juga tersedia setiap hari, tanpa mengira musim. Jarang sekali Malaysia mengarungi waktu di mana cahaya matahari tidak terlihat, meskipun saat musim monsun timur laut. Iklim Malaysia adalah memiliki suhu yang seragam sepanjang tahun, dengan rentang perbedaan suhu yang agak kecil sepanjang tahun. Udaranya memiliki harga kelembaban (Humidity) yang tinggi, dan memiliki tiupan angin yang, secara keseluruhan, agak lemah.

B.     ANGIN

Walaupun angin di Malaysia pada amnya lemah dan arahnya berubah-ubah, terdapat perubahan bertempoh dalam corak tiupan angin.Walaupun angin di Malaysia pada umumnya lemah dan arahnya bervariasi, ada perubahan ditangguhkan dalam corak tiupan angin. Berdasarkan kepada perubahan ini, empat musim boleh dibezakan iaitu monsun barat daya, monsun timur laut dan dua musim peralihan monsun yang lebih pendek. Menurut perubahan ini, empat musim dapat dibedakan yaitu monsun barat daya, monsun timur laut dan dua musim transisi monsun yang lebih pendek.
Monsun barat daya biasanya bermula pada setengah terakhir bulan Mei atau awal bulan Jun dan tamat pada akhir September. Muson barat daya biasanya dimulai pada setengah terakhir bulan Mei atau awal bulan Juni dan berakhir pada akhir September. Angin lazim pada amnya dari arah barat daya dengan kelajuan yang lemah, iaitu di bawah 15 knot . Angin lazim pada umumnya dari arah barat daya dengan kecepatan yang lemah, yaitu di bawah 15 knot .
Monsun timur laut biasanya bermula pada awal November dan berakhir pada Mac. Muson timur laut biasanya dimulai pada awal November dan berakhir pada Maret. Semasa musim ini, angin lazim adalah dari arah timur atau timur laut dengan kelajuan antara 10 dan 20 knot. Saat musim ini, angin lazim adalah dari arah timur atau timur laut dengan kecepatan antara 10 dan 20 knot. Negeri-negeri pantai timur Semenanjung Malaysia serta bahagian utara dan pantai timur laut Sabah lebih terjejas dengan tiupan angin yang boleh mencapai 30 knot kelajuannya, atau lebih semasa luruan kuat udara sejuk dari Siberia (luruan angin musim sejuk). Negeri-negeri pantai timur Semenanjung Malaysia dan bagian utara dan pantai timur laut Sabah lebih terpengaruh dengan tiupan angin yang dapat mencapai 30 knot kecepatannya, atau lebih saat luruan kuat udara dingin dari Siberia (luruan angin musim dingin).
Semasa musim-musim peralihan monsun, angin pada amnya berkelajuan lemah dan arahnya berubah-ubah. Saat musim-musim transisi monsun, angin pada umumnya berkecepatan lemah dan arahnya bervariasi. Pada kedua-dua musim ini, palung khatulistiwa merentangi Malaysia. Pada kedua musim ini, palung khatulistiwa melintang Malaysia.
Dalam tempoh dari April hingga November semasa taufan kerap kali terbentuk di barat Pasifik dan bergerak ke arah barat merentasi Filipina , angin barat daya di kawasan barat laut pantai Sabah dan kawasan Sarawak menjadi lebih kuat dan boleh mencapai 20 knot atau lebih. Selama dari April sampai November saat topan sering terbentuk di barat Pasifik dan bergerak ke arah barat melintasi Filipina , angin barat daya di area barat laut pantai Sabah dan area Barat menjadi lebih kuat dan dapat mencapai 20 knot atau lebih.
Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut, kesan bayu laut dan bayu darat ke atas corak tiupan angin adalah besar, terutamanya semasa hari tidak berawan. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut, efek bayu laut dan bayu darat ke atas corak tiupan angin adalah besar, terutama saat hari tidak berawan. Pada keadaan petang yang terang cahaya matahari, bayu laut dengan kelajuan antara 10 dan 15 knot selalunya terjadi dan bayu ini boleh mencapai beberapa puluh kilometer ke dalam kawasan pedalaman. Pada kondisi sore yang terang cahaya matahari, bayu laut dengan kecepatan antara 10 dan 15 knot selalunya terjadi dan bayu ini bisa mencapai puluhan kilometer ke dalam area pedalaman. Dalam keadaan malam langit terang, proses sebaliknya berlaku di mana bayu darat yang lebih lemah kelajuannya boleh terjadi di kawasan pantai. Dalam keadaan malam langit terang, proses sebaliknya terjadi di mana bayu darat yang lebih lemah kecepatannya dapat terjadi di area pantai.
C.     PRESIPITASICChfufsuaTaburan hujan
Corak tiupan angin bermusim bersama sifat topografi tempatan menentukan corak taburan hujan di Malaysia. Corak tiupan angin musim bersama sifat topografi lokal menentukan pola distribusi hujan di Malaysia. Semasa musim timur laut, kawasan yang terdedah seperti kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia, kawasan Sarawak Barat dan kawasan pantai timur laut Sabah mengalami beberapa tempoh hujan lebat. Saat musim timur laut, area yang terkena seperti area pantai timur Semenanjung Malaysia, area Barat Barat dan area pantai timur laut Sabah mengalami beberapa periode hujan lebat. Sebaliknya, kawasan pedalaman atau kawasan yang dilindungi banjaran gunung adalah secara relatifnya bebas dari pengaruh ini. Sebaliknya, area pedalaman atau area yang dilindungi barisan gunung adalah secara relatif bebas dari pengaruh ini. Adalah lebih baik taburan hujan di Malaysia diterangkan mengikut musim. Adalah lebih baik taburan hujan di Malaysia diterangkan menurut musim.
Perubahan hujan bermusim di Semenanjung Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga jenis utama:Perubahan hujan musiman di Semenanjung Malaysia dibagi menjadi tiga jenis utama:
(a)          Bagi negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia, November hingga Januari merupakan bulan-bulan yang mempunyai curahan hujan yang maksimum, manakala Jun dan Julai mempunyai curahan hujan yang minimum.Bagi negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia, November hingga Januari merupakan bulan-bulan yang memiliki curah hujan yang maksimal, sedangkan Juni dan Juli memiliki curah hujan yang minimal.
(b)         Corak hujan di kawasan selain kawasan pantai barat daya Semenanjung Malaysia menunjukkan dua tempoh hujan maksimum yang dipisahkan oleh dua tempoh hujan minimum. Corak hujan di area selain area pantai barat daya Semenanjung Malaysia menunjukkan dua periode hujan maksimum yang dipisahkan oleh dua periode hujan minimum. Maksimum utama biasanya berlaku pada bulan Oktober hingga November, manakala maksimum sekunder berlaku pada bulan April hingga Mei. Maksimum utama biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga November, sedangkan maksimum sekunder terjadi pada bulan April hingga Mei. Di kawasan barat laut, minimum utama berlaku pada bulan Januari hingga Februari, manakala minimum sekunder berlaku pada bulan Jun hingga Julai. Di area barat laut, minimal utama terjadi pada bulan Januari hingga April, sedangkan minimum sekunder terjadi pada bulan Juni hingga Juli. Di lain-lain tempat, minimum primer berlaku pada bulan Jun hingga Julai, manakala minimum sekunder berlaku pada bulan Februari. Di lain-lain tempat, minimal primer terjadi pada bulan Juni hingga Juli, sedangkan minimum sekunder terjadi pada bulan Februari.
(c)          Corak hujan di kawasan pantai barat daya Semenanjung Malaysia lebih dicorakkan oleh kejadian ‘Sumatera’ pagi pada bulan Mei hingga Ogos dan corak maksima serta minima berganda tidak wujud.Corak hujan di area pantai barat daya Semenanjung Malaysia lebih dicorakkan oleh kejadian ‘Sumatera’ pagi pada bulan Mei hingga Agustus dan corak maksimum dan minimum ganda tidak ada. Oktober dan November adalah bulan yang mempunyai hujan maksimum, manakala Februari adalah bulan yang mempunyai hujan minimum. Oktober dan November adalah bulan yang memiliki hujan maksimum, sedangkan Februari adalah bulan yang memiliki hujan minimum. Maksimum pada bulan Mac hingga Mei dan minimum pada bulan Jun hingga Julai tidak wujud atau kurang jelas. Maksimum pada bulan Maret hingga Mei dan minimum pada bulan Juni hingga Juli tidak ada atau kurang jelas.

Perubahan hujan bermusim di Sabah dan Sarawak Perubahan hujan bermusim di Sabah dan Sarawak boleh dibahagikan kepada lima jenis utama: Perubahan hujan musiman di Sabah dan Sarawak dapat dibagi menjadi lima jenis utama:

(a)          Kawasan pantai Sarawak dan timur laut Sabah mengalami corak hujan satu maksimum dan satu minimum. Kawasan pantai Barat dan timur laut Sabah mengalami pola hujan satu maksimum dan satu minimum. Kedua-dua kawasan mengalami hujan maksimum pada bulan yang sama, iaitu Januari, manakala bulan untuk hujan minimum berbeza. Kedua area mengalami hujan maksimum pada bulan yang sama, yaitu Januari, sedangkan bulan untuk hujan minimum berbeda. Di kawasan pantai Sarawak, hujan minimum berlaku pada bulan Jun atau Julai, manakala di kawasan timur laut pantai Sabah, hujan minimum berlaku pada bulan April. Di area pantai Barat, hujan minimum terjadi pada bulan Juni atau Juli, sementara di area timur laut pantai Sabah, hujan minimum terjadi pada bulan April. Di bawah aturan ini, kebanyakan hujan diterima pada bulan-bulan monsun timur laut, iaitu Disember hingga Mac. Di bawah aturan ini, kebanyakan hujan diterima pada bulan-bulan monsun timur laut, yaitu Desember hingga Maret. Sesungguhnya, lebih separuh daripada hujan tahunan diterima di kawasan barat Sarawak. Sesungguhnya, lebih separuh dari hujan tahunan diterima di area barat Barat.
(b)         Kawasan pedalaman Sarawak pada amnya mengalami taburan hujan tahunan yang agak sekata.  Kawasan pedalaman Barat pada umumnya mengalami taburan hujan tahunan yang agak merata. Walaupun begitu, agak kurang sedikit hujan diterima semasa tempoh Jun hingga Ogos, sesuai dengan kejadian angin lazim barat daya. Meskipun begitu, agak kurang sedikit hujan diterima selama periode Juni hingga Agustus, sesuai dengan kejadian angin lazim barat daya. Perlu di nyatakan di sini bahawa hujan tahunan tertinggi di Malaysia berlaku di cerun bukit kawasan pendalaman Sarawak. Long Akah menerima hujan tahunan purata yang melebihi 5,000 milimeter . Butuh di nyatakan di sini bahwa hujan tahunan tertinggi di Malaysia terjadi di lereng bukit area pendalaman Sarawak. Long Akah menerima hujan tahunan rata-rata yang melebihi 5.000 milimeter .
(c)          Kawasan barat laut pantai Sabah mengalami corak hujan dua maksima dan dua minima. Kawasan barat laut pantai Sabah mengalami pola hujan dua maksimum dan dua minimal. Maksimum utama berlaku pada bulan Oktober dan maksimum sekunder berlaku pada bulan Jun. Maksimum utama terjadi pada bulan Oktober dan maksimum sekunder terjadi pada bulan Juni. Minimum utama berlaku pada bulan Februari manakala minimum sekunder berlaku pada bulan Ogos. Minimum utama terjadi pada bulan Februari sedangkan minimum sekunder terjadi pada bulan Agustus. Walaupun perbezaan jumlah hujan yang diterima pada kedua-dua bulan maksimum adalah kecil, namun perbezaan jumlah hujan yang diterima pada minimum utama adalah jelas lebih rendah berbanding sekunder minimum. Meskipun perbedaan jumlah hujan yang diterima di kedua bulan maksimum adalah kecil, namun perbedaan jumlah hujan yang diterima di minimal utama adalah jelas lebih rendah dibandingkan sekunder minimum. Di sesetengah tempat, perbezaan mencapai setinggi empat kali ganda. Di beberapa tempat, perbedaan mencapai setinggi empat kali lipat.
(d)         Di kawasan tengah Sabah di mana keadaannya berbukit dan terlindung oleh banjaran gunung, hujan yang diterima adalah lebih rendah secara relatif berbanding dengan kawasan-kawasan lain serta taburannya agak sekata. Di area tengah Sabah di mana keadaannya berbukit dan dilindungi oleh pegunungan, hujan yang diterima lebih rendah secara relatif dibandingkan dengan wilayah lain serta taburannya agak sekata. Akan tetapi, dua maksima dan dua minima boleh diperhatikan. Akan tetapi, dua maksimum dan dua minimal dapat diperhatikan. Pada amnya, dua minima berlaku pada bulan Februari dan Ogos, manakala dua maksima berlaku pada bulan Mei dan Oktober. Secara umum, dua minimal terjadi pada bulan Februari dan Agustus, sedangkan dua maksimum terjadi pada bulan Mei dan Oktober.
(e)          Kawasan selatan Sabah mengalami taburan hujan yang sekata. Kawasan selatan Sabah mengalami taburan hujan yang merata. Jumlah hujan tahunan yang diterima boleh diperbandingkan dengan bahagian tengah Sabah. Jumlah hujan tahunan yang diterima dapat diperbandingkan dengan bagian tengah Sabah. Februari hingga April adalah tempoh agak kering berbanding bulan-bulan lain. Februari hingga April adalah waktu agak kering dibandingkan bulan-bulan lainnya.

D.     SUHU
Sebagai sebuah negara yang terletak berhampiran dengan Garisan Khatulistiwa, Malaysia mengalami suhu yang hampir seragam sepanjang tahun. Sebagai sebuah negara yang terletak dekat dengan garis khatulistiwa, Malaysia mengalami suhu yang hampir seragam sepanjang tahun. Perbezaan tahunan suhunya adalah kurang daripada 2°C kecuali bagi kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia serta bahagian utara dan timur laut Sabah yang kerap dipengaruhi oleh luruan angin musim sejuk dari Siberia semasa monsun timur laut yang berlaku pada musim sejuk Hemisfera Utara. Perbedaan tahunan suhunya adalah kurang dari 2 ° C kecuali untuk area pantai timur Semenanjung Malaysia dan bagian utara dan timur laut Sabah yang sering dipengaruhi oleh luruan angin musim dingin dari Siberia saat monsun timur laut yang terjadi pada musim dingin Belahan utara. Walau bagaimanapun, perubahan suhu tahunannya kurang daripada 3°C. Namun, perubahan suhu tahunan kurang dari 3 ° C.
Julat suhu harian adalah besar, antara 5°C hingga 10°C bagi stesen-stesen berhampiran pantai dan antara 8°C hingga 12°C bagi stesen-stesen di pedalaman, tetapi suhu harian yang tinggi seperti yang terdapat di kawasan benua tropika tidak pernah dialami. Kisaran suhu harian adalah besar, antara 5 ° C dan 10 ° C untuk stasiun-stasiun dekat pantai dan antara 8 ° C hingga 12 ° C untuk stasiun-stasiun di pedalaman, tetapi suhu harian yang tinggi seperti yang terdapat di area benua tropis tidak pernah dialami. Walaupun siang selalunya panas, waktu malam sejuk di mana-mana kecuali semasa monsun barat daya, yang mana pada waktu malam boleh dikatakan agak hangat. Meskipun siang biasanya panas, malam dingin di mana-mana kecuali saat monsun barat daya, yang mana pada waktu malam bisa dikatakan agak hangat.
Walaupun perubahan bermusim dan bertempat suhu secara perbandingan adalah kecil, dalam beberapa hal ia dapat ditentukan. Meskipun perubahan musiman dan bertempat suhu secara perbandingan adalah kecil, dalam beberapa hal ia dapat ditentukan. Bagi Semenanjung Malaysia, terdapat perubahan suhu yang jelas semasa monsun timur laut dan ini terdapat di kawasan pantai timur, manakala di Sabah, bahagian utara dan timur lautnya juga menunjukkan perubahan suhu yang jelas. Bagi Semenanjung Malaysia, ada perubahan suhu yang jelas saat monsun timur laut dan ini tersedia di area pantai timur, sedangkan di Sabah, bagian utara dan timur lautnya juga menunjukkan perubahan suhu yang jelas. Bagi negeri Sarawak, tiada perubahan suhu yang jelas dapat ditentukan. Bagi negeri Barat, tidak perubahan suhu yang jelas dapat ditentukan. Suhu purata bulanan adalah paling tinggi pada bulan April dan Mei, sementara suhu purata bulanannya paling rendah pada Disember dan Januari. Suhu rata-rata bulanan adalah paling tinggi pada bulan April dan Mei, sementara suhu rata-rata bulanannya paling rendah pada Desember dan Januari.
Purata suhu harian di kebanyakan daerah di timur Banjaran Besar adalah rendah berbanding dengan daerah di barat. Rata-rata suhu harian di kebanyakan daerah di timur Pegunungan Besar adalah rendah dibandingkan dengan daerah di barat. Perubahan-perubahan nilai ini adalah disebabkan suhu harian yang rendah yang dialami di kawasan daerah timur semasa monsun timur laut, hasil daripada hujan dan litupan awan yang luas. Perubahan-perubahan nilai ini adalah karena suhu harian yang rendah yang dialami di area daerah timur saat monsun timur laut, hasil dari hujan dan Selimut awan yang luas. Sebagai contoh, di daerah Kuala Terengganu semasa monsun timur laut, suhu pada waktu siang jarang mencapai 32°C dan kerap kali tidak mencapai 27°C sekiranya hujan lebat melanda, manakala di Sandakan , Sabah, semasa monsun timur laut, iaitu musim hujan bagi daerah ini, suhu maksimum bagi setiap hari dalam bulan Disember hingga Februari, jarang mencapai lebih daripada 31°C walaupun tanpa hujan serta suhu minimum dalam bulan-bulan ini kadang-kadang boleh turun sehingga di antara 23°C dan 24°C. Misalnya, di daerah Kuala Terengganu saat monsun timur laut, suhu di waktu siang jarang mencapai 32 ° C dan sering kali tidak mencapai 27 ° C jika hujan lebat melanda, sementara di Yogyakarta , Sabah, saat monsun timur laut, yaitu musim hujan untuk daerah ini, suhu maksimum untuk setiap hari dalam bulan Desember sampai Maret, jarang mencapai lebih dari 31 ° C meskipun tanpa hujan serta suhu minimum pada bulan-bulan ini kadang-kadang bisa turun sampai di antara 23 ° C dan 24 ° C. Beberapa keadaan yang telah dicatatkan menunjukkan bahawa suhu tidak melebihi 24°C, iaitu suhu terendah yang dicapai pada waktu malam di kebanyakan tempat. Beberapa kondisi yang telah dicatat menunjukkan bahwa suhu tidak melebihi 24 ° C, yaitu suhu terendah yang dicapai pada waktu malam di kebanyakan tempat. Purata suhu pada waktu malam biasanya antara 21°C hingga 24°C. Rata-rata suhu pada waktu malam biasanya antara 21 ° C hingga 24 ° C. Tetapi nilai suhu di hampir semua stesen boleh menurun jauh lebih rendah daripada suhu tersebut. Tetapi nilai suhu di hampir semua stasiun dapat menurun jauh lebih rendah dari suhu tersebut. Malam yang sejuk biasanya diikuti dengan siang yang panas. Malam yang dingin biasanya diikuti dengan siang yang panas.
E.      KELEMBABAN
Seperti yang diperkatakan, Malaysia menpunyai kelembapan yang tinggi. Seperti yang dikatakan, Malaysia menpunyai kelembaban yang tinggi. Purata kelembapan bandingan bulanannya adalah diantara 10% hingga 90%, dan berubah mengikut tempat dan bulan. Rata-rata kelembaban relativebulanannya adalah diantara 10% hingga 90%, dan berubah menurut tempat dan bulan. Bagi sesuatu kawasan yang khusus, julat purata kelembapan bandingannya berubah dari minimum 3% ( Bintulu ) ke maksimum lebih kurang 5% ( Alor Star ). Untuk sesuatu area yang khusus, kisaran rata-rata kelembaban bandingannya berubah dari minimal 3% ( Bintulu ) ke maksimal sekitar 5% ( Alor Star ). Di Semenanjung Malaysia, julat minimum terdapat di Sitiawan di mana purata kelembapan bandingan berubah-ubah dari nilai serendah 80% dalam bulan Februari ke setinggi hanya 88% dalam bulan Februari. Di Semenanjung Malaysia, kisaran minimal ada di Sitiawan di mana rata-rata kelembaban relative bervariasi dari nilai serendah 80% dalam bulan Februari ke setinggi hanya 88% dalam bulan Februari. Julat maksimum pula terdapat di kawasan barat laut Semenanjung (Alor Star) di mana purata kelembapan bandingan berubah-ubah dari 72% hingga 87% pada bulan Februari. Kisaran maksimal pula terdapat di area barat laut Semenanjung (Alor Star) dimana rata-rata kelembaban relativebervariasi dari 72% hingga 87% pada bulan Februari.
Adalah diperhatikan bahawa di Semenanjung Malaysia, kelembapan bandingan minimum biasanya terdapat pada bulan Januari dan Februari, kecuali bagi negeri-negeri pantai timur, iaitu Kelantan dan Terengganu , di mana kelembapan bandingan minimumnya adalah pada bulan Mac. Adalah diperhatikan bahwa di Semenanjung Malaysia, kelembaban relativeminimum biasanya ada di bulan Januari dan Februari, kecuali bagi negeri-negeri pantai timur, yaitu Barat dan Timur , di mana kelembaban relativeminimal adalah pada bulan Maret. Kelembapan bandingan maksimum pula lazimnya adalah pada bulan November. Kelembaban relativemaksimal pula biasanya adalah pada bulan November.
Seperti dalam kes suhu, perubahan harian kelembapan bandingan adalah lebih besar berbanding dengan perubahan tahunan. Seperti dalam kasus suhu, perubahan harian kelembaban relativeadalah lebih besar dibandingkan dengan perubahan tahunan. Purata minimum hariannya boleh mencapai serendah 42% semasa bulan-bulan kering dan menghampiri setinggi 70% semasa bulan-bulan lembab. Rata-rata minimal hariannya bisa mencapai serendah 42% saat bulan-bulan kering dan menghampiri setinggi 70% saat bulan-bulan lembab. Bagaimanapun, purata harian maksimumnya pula tidak banyak berubah dari satu tempat ke satu tempat, iaitu melebihi 94% dan mungkin mencapai setinggi 100%. Namun, rata-rata harian maksimumnya tidak banyak berubah dari satu tempat ke satu tempat, yaitu melebihi 94% dan mungkin mencapai setinggi 100%. Negeri-negeri di barat laut, iaitu Kedah dan Perlis serta utara Sabah mempunyai perubahan kelembapan bandingan harian terbesar. Negeri-negeri di barat laut, yaitu Barat dan Perlis dan utara Sabah memiliki perubahan kelembaban relativeharian terbesar.
F.      SINAR MATAHARI
Sebagai sebuah negara yang dikelilingi laut dan terletak berhampiran khatulistiwa, Malaysia secara semula jadi menerima cahaya matahari yang banyak dan seterusnya sinaran matahari. Sebagai sebuah negara yang dikelilingi laut dan terletak dekat khatulistiwa, Malaysia secara alami menerima cahaya matahari yang banyak dan seterusnya sinar matahari. Bagaimanapun, adalah jarang terdapat dalam sepanjang hari tidak diliputi awan langsung kecuali tempoh kemarau . Namun, adalah jarang ada dalam sepanjang hari tidak diliputi awan langsung kecuali periode kemarau . Litupan awan dapat mengurangkan kandungan cahaya matahari dan seterusnya sinaran matahari. Selimut awan dapat mengurangi konten cahaya matahari dan seterusnya sinar matahari. Secara purata, Malaysia menerima sebanyak 6 jam cahaya matahari sehari. Secara rata-rata, Malaysia menerima sebanyak 6 jam sinar matahari sehari.
Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan jumlah cahaya matahari yang diterima mengikut musim dan tempat. Namun, ada perbedaan jumlah cahaya matahari yang diterima oleh musim dan tempat. Secara purata, Alor Star dan Kota Bharu menerima lebih kurang 7 jam cahaya matahari sehari, sementara Kuching hanya menerima 3.7 jam sehari secara purata dalam bulan Januari. Secara rata-rata, Alor Star dan Kota Bharu menerima sekitar 7 jam cahaya matahari sehari, sementara Jakarta hanya menerima 3.7 jam sehari rata-rata dalam bulan Januari. Selain itu, Alor Star menerima nilai maksima sebanyak 8.7 jam sehari secara purata pada bulan yang sama. Selain itu, Alor Star menerima nilai maksimum sebesar 8.7 jam sehari rata-rata pada bulan yang sama.
Sinaran matahari adalah berkaitan rapat dengan tempoh cahaya matahari. Sinar matahari adalah keterkaitan periode cahaya matahari. Perubahan bermusim dan bertempatnya adalah lebih kurang sama dengan cahaya matahari. Perubahan musiman dan bertempatnya adalah sekitar sama dengan cahaya matahari.
G.     ENSO
fenomena (El Niño/La Niña-Southern Oscillation) ENSO mempengaruhi (precipitation anomaly)PA di Malaysia berbeda. The PA in areas in Sabah, Sarawak and east coast of Malay Peninsula are more influenced by this phenomenon than those in west coast of Malay Peninsula. PA di daerah di Sabah, Sarawak dan pantai timur Semenanjung Melayu lebih dipengaruhi oleh fenomena ini daripada di pantai barat Semenanjung Melayu. The influence is prevalent particularly for about a year period beginning March or April of the El Niño year. Hal itu lazim khususnya untuk periode tahun sekitar awal Maret atau April tahun El Niño. During an El Niño event, the three areas are likely to experience deficit precipitation while registering excess precipitation during La Niña. Selama El Niño, tiga hal tersebut akan mengalami defisit curah hujan saat mendaftar kelebihan curah hujan selama La Niña. This may lead to prolonged drought (severe flooding) season during an El Niño (La Niña) year in the three areas. Hal ini dapat menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan (banjir berat) musim selama El Niño (La Niña) tahun di tiga wilayah. However, extreme ENSO events (such as the 1997/98 El Niño) may exert stronger impacts and may also influence areas in west coast of Malay Peninsula. Namun, kejadian ENSO ekstrim (seperti El Niño 1997-1998) dapat mengerahkan dampak kuat dan juga dapat mempengaruhi daerah di pantai barat Semenanjung Melayu. In contrast, surface air temperatures in all areas appear to be equally influenced by ENSO events. Sebaliknya, suhu udara permukaan di segala bidang tampaknya juga dipengaruhi oleh peristiwa ENSO. The air temperature increases during an El Niño year, particularly in the northeast monsoon season. Dengan naiknya suhu udara selama satu tahun El Niño, terutama pada musim monsun timur laut. However, the temperature is much more pleasant throughout the period of a La Niña evolution. Namun, suhu jauh lebih menyenangkan selama periode evolusi La Niña. Such an increase and decrease of surface air temperature may be associated with stability of the atmosphere and increased or decreased of cloudiness. Seperti peningkatan dan penurunan suhu udara permukaan mungkin terkait dengan stabilitas atmosfer dan peningkatan atau penurunan kekeruhan. During an El Niño (La Niña) year, there is a tendency for decreased (increased) cloudiness, which in turn result in increased (decreased) of solar insolation. Selama El Niño (La Niña) tahun, ada kecenderungan untuk menurun (meningkat) kejernihan, yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan (penurunan) dari insolation surya. The stability in atmosphere may also be a factor as stable (unstable) atmosphere during an El Niño (La Niña) year prevents (allows) local convection and hence heat dispersions. Stabilitas di atmosfer juga dapat menjadi faktor sebagai stabil (stabil) suasana selama El Niño (La Niña) tahun mencegah (memungkinkan) konveksi lokal dan karenanya dispersi panas.
ENSO phenomenon influences the PA and TA in Malaysia differently.

Leave a Reply