Tilawah | Mu’ammar – Surah Al-ahzab 21-22

Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video tilawah oleh Mu’ammar Surah Al-Ahzab ayat 21-22 yang biasa saya putar di youtube…

Tilawah | Mu'ammar - Surah Al-ahzab 21-22

 
Artinya :

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
22. dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata : “Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya[1207] kepada kita”. dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.
[1207] Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya itu ialah kemenangan sesudah mengalami kesukaran.

Download MP3 

Leave a Reply