4 Penyebab Mati Tanpa Iman

Ini merupakan sebuah catatan yang aku buat setelah mendengarkan tausiyah atau pengajian yang disampaikan oleh Kyai Ahmad Asrori Al-Ishaqi (Allah Yarhamhu).
Di dalam pengajian tersebut, yai Asrori menjelaskan ada 3 jenis manusia yang dikhawatirkan akan mati tanpa membawa iman menurut hadits dan 1 jenis menusia menurut ulama.

Tidak Pernah Menyukuri Nikmat Islam dan Iman

Orang pertama yang dikhawatirkan akan mati tanpa membawa iman adalah orang yang tidak pernah atau kurang bersyukur atas nikmat iman dan islam yang telah dianugerahkan kepadanya. Mereka lebih merasa bersyukur jika mendapat harta, pangkat, atau kesenangan dunia lainnya dibandingkan diberi ketetapan islam dan iman di dalam hatinya.

Tidak Pernah Takut Mati Tanpa Membawa Iman

Orang jenis kedua yang dikhawatirkan akan mati tanpa membawa iman adalah orang yang tidak pernah merasa khawatir atau takut apakah kematiannya kelak membawa iman atau tidak. Mereka lebih takut mati sebelum cita-cita duniawiyah tercapai. Takut mati sebelum ambisinya tercapai. Atau ketakutan lain yang tidak ada hubungannya dengan ketetapan iman dan islam.

Sering Berbuat Zalim Terhadap Sesama

Orang yang sering mengganggu sesama juga dikhawatirkan akan mati tanpa membawa iman. Salah satu tanda seseorang memiliki iman adalah tetangganya selamat dari lisannya. Tanda lain dari orang beriman adalah memulyakan tetangga. Kalau tanda keimanan itu hilang dan tidak segera ditemukan sebelum ajal menjemput ya wajar saja kalau kematian orang yang sering berbuat zalim kepada sesama tanpa membawa iman.

Melawan Orang Tua

Jenis keempat ini ditambahkan oleh ulama. Orang yang durhaka kepada orang tua dikhawatirkan akan mati tanpa membawa iman.
4 Penyebab Mati Tanpa Iman
Semoga kita dijauhkan dari keempat perilaku tersebut. Semoga kita senantiasa ditetapkan iman dan islam sampai berjumpa dengan sang Maha Cinta, Allah subhanahu wataala. 

Leave a Reply